odborné školy

Olomouc

Sylva Guziková Sedláčková

Author's photo

Jmenuji se Sylva Guziková Sedláčková a jsem učitelkou na Střední odborné škole obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.

Od roku 2005 připravuji stáže pro žáky v minulém programu Leonardo da Vinci a v současném Erasmus +. V letech 2006 a 2007 jsem se také účastnila týdenních stáží pro učitele v litevské Klaipedě.

Partnerskou školou byla střední škola podobného zaměření jako naše organizace, proto nás zajímala, vybavenost školy, řešení problémů spojených s fluktuací žáků, používané motivační metody ve výuce, organizace teoretické i praktické výuky, hodinové dotace, skladba předmětů, smluvní pracoviště, mimoškolní aktivity.

Během stáže jsme absolvovali náslechy, účastnili se seminářů a workshopů, navštívili jsme i vybraná pracoviště odborného výcviku.

Litevští kantoři společně s vedením školy byli výbornými organizátory a skvělými hostiteli, připravili pro nás i další aktivity, taková exkurze v místním pivovaru spojená s ochutnávkou piv byla opravdu netradičním zážitkem :). Litevská gastronomie taky nebyla k zahození. Kdy se vám podaří ochutnat tradiční bliny nebo cepeliny?

Obě stáže, které jsme absolvovala, byly výborné, litevští učitelé nás rovněž navštívili, kromě těchto stáží jsme připravili také pobyty pro studenty, které byly hodnoceny velmi kladně.

V současné době připravuji společně s kolegyní zahraniční mobility pro studenty naší školy v programu Erasmus +, s litevskou školou si vyměňujeme kontakty současných zahraničních partnerů a sdílíme poznatky z uskutečněných stáží.

Co mi stáže přinesly? Určitě lepší orientaci v problematice mobilit, stáže mi pomohly v přípravách dalších projektů, zlepšení v komunikaci v cizích jazycích, nepostradatelnou součástí bylo taky získání určitého rozhledu o kultuře, zvyklostech jiného národa.

Co doporučit? Určitě projekty připravujte, i když je to časově náročné, nakonec zjistíte, že to stojí za to. Rozšíříte si obzory, získáte určitý nadhled, zjistíte, že některé věci lze dělat i jinak, než jste zvyklí, zlepší se vaše jazykové znalosti, celkově to posílí i postavení vaší školy v regionu.

Pokud se vyskytne nečekaný problém, vždy se můžete obrátit na pracovníky DZS, s jejichž podporou můžete počítat. Moje zkušenost s DZS je skvělá, vždy ochotně poradí a pomohou. Takže – na nic nečekejte a jděte do toho!