školní vzdělávání

Ostrava

Mgr. Martina Baseggio

Author's photo

Mgr. Martina Baseggio vyučuje anglický jazyk na Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava. Je realizátorkou mnoha úspěšných projektů Comenius a ambasadorkou aktivity eTwinning.

Jmenuji se Martina Baseggio a vyučuji anglický jazyk na Gymnáziu Hladnov v Ostravě. Kromě teoretické jazykové přípravy jsem hledala možnost využití jazyka v praxi. Velmi mě oslovil eTwinning - on line spolupráce mezi školami na dálku.

Projekty bavily mě i mé studenty. Řešili jsme různá témata, našli nové přátele a procvičovali angličtinu. Proto jsem se rozhodla požádat o grant a naše partnerské školy navštívit. To byla má první zkušenost s programem Comenius, a byla jedinečná. Náš první projekt se zaměřil na mezikulturní vztahy, exil, migraci a pohyb obyvatel po Evropě. V rámci tohoto projektu jsme si vytvořili vlastní malou Evropu, bez předsudků. Rozvíjeli jsme kritické myšlení žáků a podporovali jejich názory získané zkušeností. Za projekt jsme získali Evropskou jazykovou cenu Labelv roce 2011. Od té doby jsme zrealizovali mnoho dalších projektů a využíváme Erasmus nejen pro nás, ale také učitele naší školy.

V roce 2015 jsme Evropskou cenuLabel získali znovu, podařilo se nám propojit vyučování angličtiny a matematiky.

Mnoho mých studentů se rozhodlo studovat na univerzitě a využít program Erasmus k rozvoji jejich vzdělávání. Zkušenosti nabyté cestováním, poznáváním jiných kultur a zemí, znalosti cizích jazyků a výměna zkušeností jsou tím největším bohatstvím, které můžeme naši dětem poskytnout.

Začala jsem stále více využívat programu Erasmus a eTwinning a evropská spolupráce se stala nedílnou součástí mé pedagogické praxe a života celé školy.

Jako eTwinningový ambasador se snažím předávat zkušenosti dalším učitelům a motivovat je k mezinárodním projektům.

Komunikace v cizím jazyce, nové životní zkušenosti, rozvoj samostatnosti, lepší uplatnitelnost na trhu práce, motivace ke studiu a bourání předsudků. – To jsou moje plusy programu Erasmus plus :)