školní vzdělávání

Ostrava

Mgr. Jolana Strýčková

Author's photo

Mgr. Jolana Strýčková učí angličtinu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě. Je realizátorkou mnoha projektů Comenius a eTwinning, od roku 2012 I ambasadorkou eTwinning.

V roce 2008 jsem nastoupila na Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě jako učitelka angličtiny. O grantových projektech jsem věděla málo, ale chtěla jsem to zkusit. Škola mi dala “zelenou” a v prosinci jsem vyrazila sama do malého městečka Prats de Llucanes ve Španělsku. Jednalo se o tzv. přípravnou návstěvu v rámci programu Comenius. S našimi, dnes už dlouholetými partnery jsme intenzivně pracovali na cílech, výstupech a harmonogramu projektu.

Studenty jsem měla skvělé, pracovité, zodpovědné a nadšené. Co více si může učitel přát? Aby byl projekt schválen! A tak se také stalo. Tehdy se jednalo o dvouletý projekt, na němž měli participovat ještě partneři z Turecka, jimž byla žádost zamítnuta, a z daleké Nové Kaledonie. Na začátku vše vypadalo skvěle. Projektová práce nám šla výborně, v prosinci došlo na první návštěvu naší školy španělskými učitelkami a zdálo se, že vše půjde hladce.

V dubnu odjelo 34 českých studentů na mobilitu do Španělska, kde pilně pracovali, komunikovali, setkali se tváří v tvář se španělskými partnery a začala vznikat přátelství na dlouhou dobu. Pak přišla mobilita u nás, po níž nám byl projekt předčasně uzavřen. Nová Kaledonie odstoupila. Přestože nás to velice mrzelo, během prvního roku jsme zvládli udělat všechny výstupy i splnit počet mobilit. Měli jsme štěstí v neštěstí a náš projekt navíc získat Evropskou jazykovou cenu Label.

Projekt měl název “Legends Alive” (2009-2010). Prostřednictvím webových stránek jsme sdileli texty a obrázky týkající se nadpřirozených postav, legend, pohádkových bytostí. Jedna část se také týkala dětských her a hudby. My jsme v rámci této aktivity přeložili do angličtiny a francouzštiny několik písní Jarka Nohavici, samozřejmě s jeho souhlasem. Společná setkání dala základ česko-katalánskému bandu, který nacvičil české a katalánské lidové písně. Naši studenti připravili loutkové divadelní představení v angličtině pro španělské partnery, v němž vystupovaly všechny nadpřirozené a pohádkové bytosti, o kterých v rámci projektu psali. Loutky vyrobili studenti v odpoledních hodinách ve škole. Španělští partneři si představení nesmírně užili. Společný koncert pak završil naši první spolupráci.

Po zkušenosti z prvního projektu jsme chtěli předejít problému s odstoupením partnerů, proto jsme pro náš druhý Comenius projekt získali devět partnerů, celkem nás tedy bylo deset. Projekt se nazýval “ Walk and Learn Local Paths” (2011-2013) a byl zaměřen na poznání regionu, tradic, kuchyně, přírody. Studenti ve všech deseti zemích vytvořili naučné stezky, označili místa zastávek a napsali články o těchto místech. V průběhu mobilit pak tyto trasy prošli. Společným výstupem byly webové stránky v angličtině a mateřských jazycích. Správcem stránek byli čeští studenti. Dalším výstupem byl společný průvodce v angličtině, který existuje v tištěné a digitální podobě. Český tým naistaloval deset kvízových tabulek v angličtině a češtině na Rejvízu a naučnou tabuli ve Zlatých Horách u Zlatorudných mlýnů.

Třetím grantovým projektem byl projekt partnerství šesti zemí s názvem “ Solidarity without frontiers”. Projekt byl realizován v letech 2014-2016, jednalo se tedy o projekt Erasmus +, partnerství mezi školami. Cílem projektu byla aktivní dobrovolnická činnost a poskytování nezištné pomoci těm, kteří ji potřebují. Zaměřili jsme se na zdravotně postiženou mládež, seniory, pomoc v útulcích. Uskutečnili jsme potravinovou sbírku, vždy s mezinárodní účastí. Starší osmnácti let darovali krev. Společným výstupem byla kniha vzpomínek na 60. léta očima seniorů ze všech šesti partnerských zemí. Všem respondentům bylo položeno třináct stejných otázek. Odpovědi pak studenti přeložili do anglického jazyka. Překlad do českého jazyka a dalších mateřských jazyků umožnil studentům poznat život obyčejných lidí v 60. letech 20. století. Dalším výstupem byly kalendáře na rok 2016, které se prodávaly na charitativních večerech, a posledním výstupem byly videodokumenty buď o útulcích pro opuštěná zvířata, seniorech, nebo zdravotně postižených dětech. Tento projekt měl hluboký dopad na všechny účastníky od prvního okamžiku, kdy začali pracovat. Aktivit bylo mnohem více, než jsme plánovali, a mnozí studenti v práci dobrovolníků pokračují.

V roce 2011 jsem se v rámci výzvy Gruntdvig účasnila metodického kurzu v anglickém Canterbury. Jednalo se o dvoutýdenní kurz, velmi intenzivní, zaměřený na práci s pokročilými studenty. Úroveň byla vynikající a dodnes z tohoto kurzu čerpám ve svých hodinách.

Jsem vděčná za možnost účastnit se projektů pod záštitou Evropské komise, Comenius, Erasmus+. Pro mne to byla náročná, ale krásná, obohacující práce. Každá jedna aktivita mne posunula dále, naučila jsem se koordinovat mezinárodní tým, poznala jsem, jak pracují v partnerských zemích. Moji studenti si z projektu odnesli bohaté zkušenosti, které by jinak nikdy nezískali, a jsou vysoce motivovaní účastnit se Erasmu+ pro vysokoškoláky.