Můj Erasmus

Bangor

Anna Přibylová

Author's photo

Mgr. Anna Přibylová, manažerka odborných stáží Erasmus + ve Španělsku, ve společnosti Mobility Projects. Žiji ve Španělsku 7 let, díky studiu na česko-španělském gymnáziu v Praze jsem dostala stipendium pro studium celé VŠ na Univerzitě v Granadě, obor Psychologie. Ve 4. ročníku jsem vyjela na jeden semestr na Erasmus do Velké Británie.

Co bylo impulsem k tomu, vydat se na Erasmus?

Zlepšit si jazykové dovednosti - angličtinu. Poznat kromě Španělska další kulturu a získat nové zkušenosti a přátele.

Jak probíhal výběr konkrétní země?

Mojí preferencí byla Velká Británie, kde je angličtina rodným jazykem obyvatel.

Jaký talisman cestoval s Vámi?

Řetízek

Co Vám pobyt dal, nebo vzal?

Pobyt mi dal osobní a profesní rozvoj, nová přátelství a zkušenost s Erasmem. Pobyt mě ovlivnil natolik, že jsem chtěla nějakým způsobem pomoci dalším mladým k této zkušenosti. Po ukončení studií ve Španělsku jsme se zde rozhodla zůstat a začala jsem pracovat jako koordinátorka právě programu Erasmus. Věnuji se tomuto již 3 roky a nyní pracuji ve společnosti Mobility Projects. Pomáhám školám ze zahraničí, převážně z ČR, Slovenska a Polska organizovat a vyhledávat odborné stáže pro jejich studenty v několika španělských městech a také píšeme projekty Erasmus + pro španělské školy.