vysoké školy

Ljubljana

Rudolf Vohnout

Author's photo

Rudolf Vohnout je jeden ze zakládajících členů Buddy Systemu Univerzity Pardubice. K jeho vybudování jej inspiroval především propracovaný systém práce se studenty vyměnných studijních programů při University of Ljubljana.

Říká se, že některé zkušenosti jsou nepřenositelné, a Erasmus k nim podle mého názoru patří (ať už v tom pozitivním či negativním pojetí). Na výměnný studijní pobyt jsem vycestoval až v rámci svého doktorského studia na fakultě ekonomicko-správní. Cílem byla záměrně, i vzhledem k mému odbornému zaměření, zvolena Lublaň, kde jsem kromě University of Ljubljana navštěvoval také výzkumný Jože Štefan Institute.

Hned od začátku jsem věděl, že chci svoji Erasmus příležitost využít naplno, proto pro mne existovala pouze jediná možnost: maximální délka pobytu 12 měsíců, plus měsíční jazykový EILC kurz slovinštiny.

Po návratu ze zahraničního pobytu bylo mé působení v Lublani, zejména v Jože Štefan Institute, završeno impaktovanou publikací. Vzhledem k faktu, že byly zároveň během studia v zahraničí položeny základní kameny mé budoucí disertační práce, lze přesvědčivě říci, že právě Erasmus zkušenost byla jedním z důležitých faktorů dokončení mého doktorského studia. Zároveň jsem po vzoru lublaňské zkušenosti cítil potřebu zapojit se do studentské aktivity, jejíž hlavním úkolem by bylo zjednodušit adaptaci přijíždějících zahraničních studentů na Univerzitu Pardubice. Tato iniciativa přinesla základ vzniku volnočasovému sdružení studentů Buddy Systemu Univerzity Pardubice. Dnes je toto sdružení známé jako ESN Pardubice a je již zavedeným členem evropské sítě Erasmus Student Network.

Po letech mám radost, že to výměnné studijní pobyty dotáhly tak daleko a podle mého názoru by měla být zahraniční výměnná zkušenost povinnou součástí každého studijního programu na VŠ.