odborné školy

Detve

Jan Caisek

Author's photo

Jan Caisek se v roce 2014 jako žák oboru mechanik seřizovač na SOŠ a SOU v Třemošnici zúčastnil pracovní stáže ve slovenské Spojené škole v Detve. Spolu s dalšími stážisty zde po dobu 3 týdnů pracovali na soustružně, frézárně, svařovně a také psali programy a kreslili na PC. Na stáži si dle svých slov především rozšířil obzory v oboru. Na SOŠ a SOU technickém v Třemošnici Jan zůstal dodnes a vykonává zde pozici učitele odborného výcviku.

Kde Vaše pracovní stáž probíhala?

Na Slovensku, ve spojené škole v Detve. Tato škola a její okolí na mě působily hezkým dojmem a rád bych se tam v budoucnu ještě podíval.

Jak byste stáž popsal třemi slovy?

Rozšíření obzorů v oboru.

Jaká byla atmosféra?

Naše stáž proběhla v přátelském prostředí. Naše parta z Třemošnice v čele s paní Musílkovou a i kolektiv učitelů ze Slovenska jsme si sedli. Pracovali jsme na soustružně, frézárně, svařovně a také jsme psali programy a kreslili na PC. Byl jsem zde spokojen.

Jaký byl nejzajímavější okamžik na Vaší stáži?

Těch bylo hned několik. A to, když jsme navštěvovali různé řemeslníky lidových tradic (koželuzi, řezbáři). Jsou to opravdu mistři svého řemesla.

Překvapilo Vás něco v průběhu stáže?

Ano, pevné nervy naší paní učitelky J.

Využíváte některé z nabytých dovedností dodnes?

Přivezl jsem si nové zkušenosti a využívám některé z nich i při současném povolání.

Proč byste doporučil/a účast na odborné zahraniční stáži dnešním studentům či pracovníkům ve vzdělávání?

Určitě je to výborná zkušenost podívat se, jak to chodí v jiných státech. A jelikož jsem se narodil jako Čechoslovák, tak doporučuji právě Slovensko.

Kontakt: Caisek.j@seznam.cz