mládež

Karlsruhe

Zdeněk Kresl

Author's photo

Zdeněk vyjel na Evropskou dobrovolnou službu po dokončení vysoké. Vybral si organizaci v německém Karlsruhe, kde rok pomáhal s organizací volnočasových aktivit pro mládež.

Po dokončení vysoké školy jsem zatoužil vyjet ještě jednou do zahraničí. Evropská dobrovolná služba (EDS) se mi zdála jako skvělá příležitost. Příležitostí, jak toto přání uskutečnit, má člověk v dnešní době skutečně plno. Když jsem začal uvažovat nad možnostmi, dal jsem přednost smysluplné práci, kde se něco naučím a znalosti případně v budoucnu využiji. Finanční stránka šla stranou. Dalším lákadlem pro mě byla možnost naučit se další cizí jazyk a v neposlední řadě byla pro mě důležitým hlediskem i ona konkrétní organizace a úkoly, které v ní budu řešit.

Svůj dobrovolnický rok jsem strávil v německém Karlsruhe v organizaci Jugendwerk der AWO. Hlavní náplní práce celé organizace je organizace výletů a volnočasových aktivit pro děti a dospívající do 17 let. Já měl na starosti zejména administraci programu EDS a veškeré další činnosti s tím spojené, organizaci několika událostí v našich prostorech, běžný servis v prostorech, které organizace pronajímá či i průvodce/animátora na výletech organizací pořádaných. Práce byla mnohem rozmanitější, nicméně není v možnostech tohoto medailonku vypsat vše, na čem jsem se podílel.

Rok v Německu mi dal mnoho. Nejen to, co jsem se naučil v zaměstnání, ale i mimo něj, zejména několik skvělých přátel, s kterými jsem stále v kontaktu a s kterými se stále navštěvujeme, vztah, znalost němčiny, prohloubení znalostí angličtiny a mnoho dalšího.

Evropskou dobrovolnou službu mohu budoucím kandidátům jen doporučit. A jednu poznámku nakonec, na kterou by žádný budoucí EVSer neměl zapomenout, každý z nás minulých dobrovolníků zažil jistě i těžší chvíle, spojené s neznalostí jazyka, prostředí a podobně. Takže hlavně se nehroutit hned při první nepříjemnosti a nedoufat, že vše bude pořád jen úžasné a skvělé. I to k životu patří a i to člověka nějakým způsobem posune dále.