dospělí

Brusel

PhDr. Ing. Hana Danihelková

Author's photo

Ve vzdělávání dospělých se absolventka VŠCHT Praha s tříletými zkušenostmi působení ve švýcarské nadaci TRANSFER, jejímž cílem bylo přenést do Československa švýcarský model vzdělávání dospělých v managementu a podnikovém řízení, aktivně věnuje projektům Evropské unie již od roku 1997, kdy se zúčastnila jednoho z prvních seminářů nově vzniklé kanceláře projektů Leonardo da Vinci. S její pomocí se zapojuje do evropských projektů typu Lenartdo da Vinci, vedenými francouzskými a německými koordinátory v organizaci METER Silesia, spol. s r.o..

V roce 2000 vytvořila projekt ROMIPEN 88277-CP-1-2000-CZ-GRUNDTVIG-ADU (http://romipen.euweb.cz/,http://home.tiscali.cz/cz555985//romipen/index.html, http://www.meter-silesia.wz.cz/projekty.html#12), který byl jako vůbec první projekt s českým koordinátorem v oblasti vzdělávání dospělých schválen Evropskou komisí v Bruselu a realizován v letech 2000 - 2002. V roce 2003 byl oceněn kvůli své kvalitě, udržitelnosti, dopadu, ale zejména zaměřením na boj proti rasismu a xenofobii soukromou Evensovou nadací v Antwerpách.

V roce 2003 dokončila Hana Danihelková studium Sociologie a andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V letech 2000 - 2004 je zástupkyní České republiky v Grundtvig Working Group v Bruselu za oblast neformálního vzdělávání dospělých. Zúčastňuje se pravidelných zasedání tohoto orgánu v Bruselu, mezinárodních konferencí a seminářů Socrates v různých evropských městech. Získává zkušenosti a důležité kontakty, jež zúročuje v následných projektech vzdělávání dospělých.

V roce 2001 zakládá neziskovou organizaci ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, jež se projektů aktivně účastní.

V roce 2002 tvoří úspěšné projekty e-Chance for Women - CZ/02/B/F/PP/134004 (Národní kancelář Leonardo da Vinci v Praze - http://www.e-chance.euweb.cz/, http://www.athena.euweb.cz/strom_a_hlavy_cz.htm) a TRAINERS FOR EUROPEAN CITIZENS - 100860-CP-1-2002-1-CZ- G1 (Brusel - http://tec.euweb.cz/), které následně koordinuje. V roce 2006 je koordinátorkou dalšího "svého" projektu HALE – Health and Language for Europe - CZ/05/B/P/LA/168009 (pro VŠB Ostrava, na webu již není ). To vše byly tzv. "velké projekty".

Se vznikem akce Grundtvig v roce 2002 se Hana Danihelková stává členkou hodnotícího týmu pro decentralizované aktivity Národní agentury pro evropské projekty v Praze. Tvoří také projekty Grundtvig-partnerství ENETRAC: G2-K-2004-9 (http://www.enetrac.wz.cz/), CYRIL:G2-P-2007 (web již neexistuje, vytvořeno pro waleského koordinátora Deeside College ) a Leonardo da Vinci-partnerství CREDUTIA - CZ/09LLP-PS/LdV/022 (http://metersilesia.webnode.cz/projekty/mezinarodni-projekty/archiv-projektu/projekty-leonardo-da-vinci/credutia/), jež všechny koordinuje.

Posledním projektem, který vytvořila a aktivně v něm pracovala, je ALMA-DC – Adult Learning for MArginalised and Disadvantaged Citizens – 510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP (http://www.alma-dc.eu/index.php?lang=cs).

Za více než 18 let aktivní práce v evropských projektech vzdělávání dospělých pracovala v 52 mezinárodních a 11 českých projektech (3 s účastní zahraničních partnerů), z nichž některé také sama vytvořila.

Její organizace METER Silesia a ATHENA byly v průběhu let vyhodnoceny za účast v projektech Partnerství, jež Dům zahraniční spolupráce v Praze odměňuje titulem Pečeť kvality:

Aktivní projektovou činnost končí Hana Danihelková v prosinci 2016.