dospělí

Jablonec nad Nisou

PhDr. Eva Kořánová

Author's photo

V letech 2003 až do současné doby jsem byla ve společnosti EDUCA – vzdělávací centrum, s.r.o. v Jablonci nad Nisou řešitelem celkem 10 projektů v rámci programů celoživotního učení Grundtvig, Lingua, Leonardo, Erasmus a Erasmus plus. Projekty byly zaměřeny na oblast výuky jazyků, využití různých metod výuky v různých zemích a jejich aplikování do praxe, zlepšení kvality výuky, profesní rozvoj učitelů jazyků, ale i zlepšení podmínek nezaměstnaných a migrantů.

- Getting Experience from Applying European Language Portofolio in Migrant Learning (2003 – 2006) – byl náš první projekt, který byl zaměřen na aplikování Evropského jazykového portfolia v jazykovém vzdělávání migrantů.

- European Language Teaching (2005 – 2007) – v tomto zajímavém projektu jsme se seznámili a experimentovali s různými metodami při výuce cizích jazyků, např. metoda aktivace potenciálu jednotlivce a skupiny, tandemové vzdělávání, metody evropského jazykového portfolia, sugestopedie a jiné.

- ELPNet (2007 – 2009) – projekt rozvinul naše zkušenosti s evropským jazykovým portfoliem a s jeho implementováním v jazykové výuce.

- Language Festivals (2005 – 2007) – velmi vydařený a náš nejúspěšnější projekt, ve kterém jsme ukázali, že výuka jazyků je lehce dostupná lidem všech věkových kategorií, různého původu, vzdělání, je relevantní pro většinu lidí a navíc to může být zábava! Všichni partneři projektu zorganizovali jazykový festival ve své komunitě a byli přitom podporováni ostatními partnery. Festivalu v Jablonci nad Nisou se zúčastnilo na 1000 lidí. Projekt probíhal pod záštitou města Jablonec, kraje Liberec, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, British Council, Francouzské ambasády v ČR, Rakouského kulturního fóra v Praze, Španělského velvyslanectví, Zastoupení Evropské Komise v ČR. Festivalu se zúčastnili i partneři z Francie, Itálie, Rakouska, Španělska a Velké Británie.

- QUALI – T "Quality in language teaching for adults" ( 2009 – 2011) – v tomto projektu jsme se zabývali otázkou kvality v řízení v oblasti vzdělávání dospělých a zvlášť v jazykovém vzdělávání. Na základě vyměny zkušenosti a situace v jednotlivých partnerských zemích jsme vypracovali řadu doporučení týkajících se kvality jazykového vzdělávání, z kterých stále čerpáme.

- Improving employment opportunities in the Labour Market for the Marginalized Communities ( 2011 – 2013) - Cílem projektu byla výměna zkušeností a nejlepších praxí v partnerských zemích v oblasti zlepšování příležitostí pro nezaměstnané a především dlouhodobě nezaměstnané na trhu práce.

- Collaborative professional development for language teachers CODIGO (2012 -2014) - velmi zajímavý a přínosný projekt, ve kterém jsme se zaměřili na podporu spolupráce mezi učiteli cizích jazyků a jejich profesní rozvoj s cílem zlepšit kvalitu výuky. Metodu náslechů mezi učiteli a řízené zpětné vazby stále využíváme.

- GLAZIER - FUTURE CHALLENGES (2013 – 2015)v tomto trochu odlišnémprojektu jsme se podíleli na přenosu inovací v oblasti sklářství do Slovinska. Cílem projektu bylo za pomoci partnerů zpracovat a odzkoušet vzdělávácí programy pro výuku sklářů v sklárně v Rogašce Slatině ve Slovinsku a zpracovat kvalifikační standardy sklář brusič a sklář foukač.

- Implementing the idea of Sustainability into Teaching and Learning in Adult education (2014 – 2016) V tomto velmi zajímavém projektu jsme se zaměřili na propojení oblasti udržitelnosti do jazykové a jiné výuky dospělých. Vytvořili jsme a elektronicky zpřístupnili autentické vzdělávací materiály v různých jazycích včetně češtiny pro cizince, kterých je v České republice zatím velmi málo.

- WELCOME ( 2016 – 2018 )- bude rozvíjet a pilotovat jazykové kluby pro migranty (vedené dobrovolníkem s podporou placeného profesionálního vedoucího klubu), které budou mít za cíl neformální jazykovou výuku.

Za celkem 14 let naší účasti v projektech celoživotního učení jsme si vytvořili síť spolehlivých partnerů, s kterými pravidelně na projektech spolupracujeme. Dnes už nejsou to jenom partneři, ale i známí a kamarádi, kterých pracovní a životní příběhy sledujeme už řadu let.

Možnost účastnit se mezinárodních projektů je pro malou organizaci jako je Educa prestižní záležitostí a je velmi důležitá. Znamená pro naše učitele i studenty možnost být v kontaktu s profesionály z oboru z různých zemí Evropy, poznat mnohé instituce, lidi, ale i možnost vycestovat a aktivně používat cizí jazyky, které vyučujeme.

A za to DĚKUJEME!

PhDr. Eva Kořánová

Jednatelka

v Jablonci n. N. 7.2.2016