dospělí

Praha

Hana Erlebachova

Author's photo

Moje první zkušenost s projekty mezinárodní spolupráce se váže k roku 2006, kdy jsem spolu s kolegy z Channel Crossings pracovala na projektu „An intercultural approach to learning foreign and second languages in Europe“. Projekt byl realizován v rámci programu Grundtvig zaměřeném na podporu vzdělávání dospělých. Našimi partnery byly organizace z Německa, Turecka, Estonska, Velké Británie a Rakouska a projekt řídila organizace ze Španělska.

Měli jsme štěstí, že jsme se na počátku naší cesty za spoluprací se zahraničními organizacemi stali členy dobře sestaveného partnerství, které fungovalo na bázi zodpovědného přístupu k plnění úkolů, otevřené diskuse a vzájemného respektu. Hodně jsem se tehdy naučila. Měla jsem možnost pozorovat různé přístupy partnerských organizací související s jejich odlišným zaměřením a také jsem poprvé pracovala v reálném multikulturním prostředí, se všemi jeho klady i problémy. Téma projektu bylo zajímavé a během realizace jsme se seznamovali s mnoha inspirativními podněty. Naše spolupráce tak vyústila do přípravy nového většího multilaterálního projektu „ILMAE – Innovative Learning Methods in Adult Education“, který jsme už v Channel Crossings sami koordinovali.

Nezůstalo však jen u těchto dvou projektů. V uplynulých letech jsem měla možnost pracovat na mnoha dalších mezinárodních projektech, ať již v programu Grundtvig, Leonardo da Vinci nebo nejnověji v programu Erasmus+. Během těch více než deseti let jsem blíže poznala prostředí řady vzdělávacích organizací z nejrůznějších koutů Evropy, měla možnost se spolupodílet se na tvorbě zajímavých projektových výstupů a diskutovat s odborníky mnoho inspirativních témat. Získané zkušenosti jsem spolu se svými kolegy mohla přenášet nejen do své mateřské organizace, ale také do dalších organizací, škol a vzdělávacích institucí v České republice, se kterými Channel Crossings spolupracuje.

Pokud ve své organizaci zatím s mezinárodní spoluprací nemáte zkušenost, určitě to zkuste. Můžete začít, tak jako já, na začátku s malým partnerstvím nebo mobilitou, které pak postupem času mohou přerůst do větších projektů. Vaše organizace získá know-how zahraničních partnerů, které může využít a dále šířit na lokální nebo i národní úrovni a posilovat tak svoji odbornou prestiž. Vy sami pak získáte nejen nové odborné dovednosti a znalosti, ale zejména schopnost pracovat v multikulturním prostředí, rozvíjet diverzitu, hledat společná řešení, diskutovat je a dále je rozvíjet. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ pak bude řada navázaných profesních vztahů, které mnohdy přerostou do osobního přátelství. Přeji vám i vašim novým projektům hodně zajímavých zahraničních partnerů a úspěšnou realizaci.