dospělí

Žďár nad Sázavou

Mgr. Jaroslav Bezchleba

Author's photo

Mgr. Jaroslav Bezchleba je jednatelem vzdělávací organizace ABS WYDA, s.r.o., která nabízí široké portfolio služeb v oblasti dalšího vzdělávání. Od roku 1995 připravuje a realizuje projekty podporované z programů Leonardo da Vinci, Socrates a Grundtvig. Do současné doby se podílel na realizaci 15 mezinárodních projektů. V polovině projektů byla jeho společnost v roli koordinátora, v dalších jako partner.

Projekty byly zaměřeny na různé oblasti vzdělávání dospělých, kterými se zabývají vzdělávací instituce všech států EU. Cílem prvního velkého projektu bylo ve spolupráci s partnery s Německa a Španělska vytvořit sadu učebních materiálů pro zrakově postižené občany, kteří chtějí pracovat s počítačem. V sadě učebních materiálů byly zvukové učební texty a texty v braillově písmu.

Další projekty byly zaměřeny na výměnu zkušeností. Přesto si ve většině projektů partneři dali za cíl vytvořit konkrétní výstup. Tak například vznikly: (1) katalog motivačních aktivit, které jsou zaměřeny na potenciální účastníky dalšího vzdělávání a motivují je ke zvýšení vlastních profesních kompetencí; (2) příručka pravidel ochrany počítače před napadením, která je zaměřena pro uživatele počítačů; (3) katalog postupů ruční výroby produktů z recyklovaného materiálu, který nabízí popis zužitkování starého materiálu cestou výroby nových zajímavých užitných předmětů.

K přínosu účasti na mezinárodních projektech Jaroslav Bezchleba říká: „Zkušenosti z realizace partnerských projektů byly pro mě velmi přínosné. Pokud bych měl formulovat pouze ty hlavní přínosy, jednalo by se o následující: (1) Poznal jsem kulturní zvyky nejméně 20 národů EU. To mě naučilo volit formy spolupráce se zahraničními projekty. (2) Seznámil jsem se s vybavením pro zajištění vzdělávání dospělých v různých zemích EU. Naše organizace se nemají za co stydět. (3) Získal jsem nepřeberné množství poznatků z metod práce, které používají partneři. Řadu pozitivních metod jsem já a moji kolegové přenesli do vzdělávacích aktivit, které organizuje naše společnost. Zkušenosti také předávám dalším vzdělávacím institucím, s kterými spolupracujeme.“

Na základě dobrých zkušeností s mezinárodní spoluprací připravuje společnost ABS WYDA další projekty v rámci výzvy programu Erasmus+. Ty však budou výhradně zaměřeny na vývoj ucelené sady vzdělávacích materiálů.