vysoké školy

Edinburgh

Ing. Vladimír Malina

Author's photo

Zajímavý příběh jednoho ze spoluzakladatelů International Student Club CTU in Prague. Co pro něj znamenala zkušenost vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, kam všude se dostal potom? Jaké to bylo být při založení ISC ještě před tím, než v České republice začalo působit ESN CZ a před tím, než jsme se připojili k EU v roce 2004?

* Vladimír Malina žije již několik let v Dubaji a svůj příběh nám původně poskytl v angličtině; k nalezení zde.

Vladimír Malina je jeden se spoluzakladatelů mezinárodního studentského klubu na ČVUT s názvem ISC CTU (rok 1998/1999), svůj zahraniční studijní pobyt strávil na univerzitě Heriott Watt ve Skotsku v roce 2002/2003. Podílel se na několika významných projektech v oblasti stavitelství.

Díky programu Erasmus, zkušenosti v ISC a své vlastní osobnosti je Vladimír dnes tam, kde je. Plní si dále svůj sen, je vděčný za to, že se mu naskytlo tolika skvělých příležitostí. Chopil se jich, jak jen nejlépe mohl, získal nedocenitelné zkušenosti v oblasti leadershipu a komunikace. Otevřelo mu to dveře do světa a mohl tak využít možností, které dřívější generace ještě neměly. Dnes je hrdý na to, že se s námi může podělit o svůj příběh.

Motto naší sekce je těch několik let stále stejné „together we conquer the world“. I my, současní členové, tak můžeme být hrdí na to, že stále ctíme hodnoty a kulturu našeho studentského klubu a jdeme společně za stejnou vizí, která v rámci ISC existuje již od roku 1999.

Ing. Vladimír Malina: 38 let, absolvent ČVUT v Praze a účastník programu Erasmus na Heriott Watt ve Skotsku ve Velké Británii v letech 2002/03, stavební inženýr – zkušenosti v UK, na Blízkém východě a v Severní a Jižní Americe.


Když zavzpomínám na začátek mé kariéry a důvody, proč jsem se rozhodl pro práci v zahraničí před více jak 15 lety, tak musím zmínit vliv programu Erasmus a studijní stáže, které jsem měl možnost absolvovat v zahraničí v průběhu mého vysokoškolského studia na „alma mater.“ Ještě několik let před absolvováním Erasmu na univerzitě Heriott Watt ve Skotsku jsem studoval 3. ročník magisterského oboru v roce 1998/99 v USA díky podobnému studijnímu programu, který v té době rozvíjel Odbor zahraničních styků na ČVUT se soukromou vysokou školou Union College ve státě New York. A právě tato životní zkušenost, daleko od rodné země, když mi bylo právě 20 let, mi dala podnět k rozvoji budoucí profesní kariéry v zahraničí a změnila i můj soukromý život.

Po návratu z tohoto prvního výjezdu za hranice jsem se po zbytek studií snažil vložit svůj zájem o mezinárodní dění a porozumění jiných kultur do studentské organizace ISC CTU in Prague – Mezinárodní studentský klub při ČVUT. Tento studentský klub se stal součástí celoevropské sítě vysokoškolských studentských organizací ESN jako první člen z České republiky ještě před tím, než se naše republika oficiálně připojila k EU v roce 2004. Jako spoluzakladatel této neziskové organizace, které jsme dali heslo „together we conquer the world“, s jehož významem se spojily generace začínajících studentských lídrů a dobrovolníků podílejících se na rozvoji ISC za víc jak 18 let své existence, jsem měl možnost pracovat a rozvíjet přátelské vztahy s lidmi, kteří přijeli studovat do naší rodné země, a tím dále budovat moje osobní porozumění mezinárodní komunity a její kulturní různorodosti. Tato zkušenost dobrovolníka a studentského aktivisty mi zároveň dala základy komunikačních a vůdcovských dovedností, které jsem v budoucnu využil v profesním životě při práci pro přední stavební firmy na zahraničních trzích.

Příležitost dokončit magisterské studium na univerzitě Heriott Watt ve školním roce 2002/03, v té době již jako hrdý a aktivní člen mezinárodní studentské komunity a účastník programu Erasmus, mi umožnila dokončit diplomovou práci
v podmínkách poskytnutých moderním univerzitním areálem a v multikulturním prostředí kampusu ve městě Edinburgh. Kromě možnosti osvojení si života ve společnosti západní Evropy v době, kdy se moje vlastní rodná země chystala na vstup do EU, a šance seznámit se s krásou skotské vysočiny, byl největším přínosem mé účasti v programu Erasmus přístup ke stavební profesi na vyspělém trhu Velké Británie. Ještě před ukončením pobytu ve skotské metropoli a dokončením diplomové práce se mi povedlo uspět ve výběrovém řízení u jedné z předních stavebních firem ve Velké Británii, jejíž divize pozemních staveb mi nabídla zaměstnání po dokončení vysokoškolského studia jako svému prvnímu kandidátovi z nově vstupujících zemí východního bloku.

Tento výsledek jsem považoval za dovršení studijních let a začátek mé profesní kariéry a snů, který otevřel správné dveře pro můj budoucí profesní rozvoj ve stavebnictví. Budu proto navždy vděčný Evropské unii a jejím lidem za podporu programu Erasmus, který mi dal potřebnou reputaci a uznání jakožto mladému inženýrovi z bývalého východního bloku evropského kontinentu při jeho vstupu do průmyslu zemí EU.

Když zavzpomínám na svá studentská léta před 15 lety, musím říct, že účast v programu Erasmu byla jedním z hlavních katalyzátorů mého profesního života, který mi umožnil objet svět a přispět různým infrastrukturním a energetickým stavebním projektům na rozvinutém trhu Velké Británie, v rozvíjejícím se jihovýchodním regionu Turecka, bohatém trhu Spojených arabských emirátů a v chudé komunitě východního pobřeží Kostariky. Za tuto dobu jsem procestoval většinu kontinentů a pracoval s lidmi z různých koutů a kultur naší krásné planety Země. Přeji si proto, aby dalších 30 let rozvoje programu Erasmus bylo na tolik vlivných a prospěšných pro jeho účastníky, ale zároveň pro širší evropskou komunitu tak, jako byl Erasmus pro mě osobně.

Na závěr tohoto příspěvku k oslavám 30. narozenin evropského vzdělávacího programu Erasmus by mělo zaznít, že celý náš svět a mezinárodní komunita je velice komplexní seskupení národů a kultur, které jsou pod neustálým tlakem svých přirozených a vývojových rozdílů, jejichž dopady v posledních 20 letech nového milénia nám opět připomínají, jak důležitá je otázka mezinárodní spolupráce a pochopení rozmanitosti kultur naší planety pro budoucí rozvoj míru a pokroku lidstva. A je to právě odkaz velkých učenců, který je potřeba si stále připomínat, jako byl například Desiderius Erasmus

z Rotterdamu nebo náš rodák Jan Amos Komenský, jejichž celoživotní snaha a přínos vzdělanosti moderní společnosti jsou zaneseny do programů mezinárodního vzdělávání a výměny studentů mezi univerzitami. Jejich poslání je obecně platným principem ovlivňujícím lidské generace už po několik staletí a představuje jedno z velkých dědictví vysokoškolského vzdělání. Tento odkaz proto musíme i nadále podporovat a přenášet na budoucí generace mladých lidí, kteří povedou naši mezinárodní komunitu a rozvoj světa v novém tisíciletí.

Tímto děkuji všem, kteří přispěli k fungování programu Erasmus v průběhu své existence a tím pomohli tisícům mladých Evropanů, jako jsem i já, z různých koutů našeho kontinentu zažít a seznámit se s rozmanitostí našeho mezinárodního evropského uskupení a pochopit, že navzdory všem rozdílům, které ovlivňují naše společné osobní a profesní životy, jsme na té lidské a sociální úrovni velice podobnými občany.


Ing. Vladimír Malina

Narozen: 23/08/1978

Rok účasti v Erasmus programu: 2002/03

Místo účasti v Erasmus: Heriott Watt University, Ediburgh, Skotsko, GB